pl      logo eng
Image
Image

Współpraca

Uprzejmie informujemy, że w ramach VIII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego istnieje możliwość nawiązania międzynarodowych relacji inwestorskich, szczególnie z państwami azjatyckimi. W tym roku największe zainteresowanie podjęciem takiej współpracy wyraża ambasada Wietnamu, reprezentująca tamtejszych przedsiębiorców. Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy proszone są o kontakt z Sekretarzem Kongresu dr. Bartoszem Płotką.

Dane kontaktowe:
Tel: +48 56 664 22 35 oraz 691 809 133
e-mail: bartek@marszalek.com.pl

 

Ponadto w ramach zaprezentowania możliwości inwestycyjnych planowana jest organizacja dwóch spotkań:

 

1. Walory inwestycyjne regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii:

22 września 2021
Wydział Ekonomii UMK, 11:00
Gagarina 13a, Toruń

Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Wydział Ekonomii UMK, Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Centrum Wsparcia Biznesu oraz Forum Rozwoju Energetyki
Odnawialnej serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu poświęconym zagadnieniom energii odnawialnej oraz współpracy biznesowej między podmiotami z Polski i Azji.
Zapraszamy szczególnie przedstawicieli sekcji ekonomicznych ambasad państw azjatyckich,
sektora prywatnego i NGO, a także władz regionalnych. Na spotkaniu zaprezentowany zostanie stan dotychczasowej wymiany handlowej oraz możliwości nawiązania współpracy z nowymi podmiotami.
Prowadzącymi spotkania będą Dziekan Wydziału Ekonomii UMK prof. dr hab. Jerzy Boehlke oraz były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Ryszard Kurylczyk.

 

Harmonogram wydarzenia:

11:00 Rozpoczęcie spotkania - prof. Jerzy Boehlke, Ryszard Kurylczyk

11:10 OZE w ujęciu ekonomicznym - prof. Jerzy Boehlke

11:20 OZE w Polsce i na świecie - Ryszard Kurylczyk

12:30 Walory inwestycyjne regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii (perspektywa województwa) - Mariusz Leszczyński (Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego)

12:45 Walory inwestycyjne regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii (perspektywa miasta Torunia) - Łukasz Drygalski (Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu)

13:00 Walory inwestycyjne regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii (perspektywa sektora prywatnego i NGO) - dr Paweł Machalski, Tomasz Domański (Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej)

13:20 Przerwa

13:30 Polsko-indonezyjskie relacje gospodarcze w zakresie OZE - JE Taufiq Lamsuhur

13:40 Polsko-indyjskie relacje gospodarcze w ostatnich latach w zakresie OZE - Sudhansu Kumar Ray

13:50 Polsko-koreańskie relacje gospodarcze w zakresie OZE - Kwon Chang Ho

14:00 Polsko-tajwańskie relacje gospodarcze w zakresie OZE - prof. Maciej Gaca

14:10 Model aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw sektora energii odnawialnej w kontekście wybranych czynników finansowyc - dr Dorota Grego-Planer

14:20 Analysis of Spatial Effects in the Relationship Between CO2 Emission and Renewable Energy Consumption in the Context of Economic Growth - mgr Mateusz Janikiewicz

 

 

2. Możliwości współpracy ekonomicznej z Wietnamem w ramach umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

24 września 2021, 10:00

Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Polsce, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Centrum Wsparcia Biznesu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu poświęconym możliwościom i praktyce nawiązania relacji ekonomicznych między podmiotami sektora prywatnego i publicznego w Wietnamie a polskimi przedsiębiorcami. Z ramienia Ambasady spotkaniu przewodniczyć będzie delegacja biura handlowego, a udział w nim wezmą polscy (głównie z województwa kujawsko-pomorskiego) oraz wietnamscy (bezpośrednio i zdalnie) przedsiębiorcy. Głównym obszarem zainteresowania są sektory przetwórstwa żywności, rolnicze, mechaniczne, metalurgiczne, oraz kulturowe - choć nie wyklucza to udziału przedstawicieli także innych sektorów gospodarki. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt oraz krótką charakterystykę reprezentowanej firmy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w podanych wydarzeniach. Udział w tych spotkaniach jest bezpłatny!

Uczestnicy
News
Poprzednie edycje
Rejestracja
Program
covid
Image

Organizatorzy

TAiP
Mojsiewicz
Kujawy-Pomorze
torun direct
Miasto torun
UMK
wydział
Chin
Kujawy-Pomorze
Brapa
Baltija
Ekonomia
cbw

Partnerzy strategiczni

Urząd Wojewódzki
invest

Partnerzy

WAM
PNTP
Auto Frelik
ISPA
UMK
NPW
Gromada
Henkell
dartusa
vietnam ambassy
tai
kip

Partnerzy i patroni medialni

TV Toruń
TT
PT
PB
Echo
Azja Pacyfik
npw
gp
so
tvb
so
ppy

Patronat honorowy

Wojewoda
msz
mnie
PT
Marszałek
Rektor